วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลดหย่อนจัดไป เมื่อบริจาคให้งานวิจัย R&D!!

ลดหย่อนจัดไป เมื่อบริจาคให้งานวิจัย R&D!!

กรมสรรพากร ได้ออกพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 668) พ.ศ.2561 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 336) สำหรับการบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 4 กองทุนได้แก่
กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข

1.บริจาคเป็นเงินเท่านั้น
2.มีหลักฐานในการบริจาค (เว้นแต่บริจาคผ่านระบบ e-Donation) ได้แก่
- ใบเสร็จรับเงิน หรือ
- หลักฐานอื่นเป็นหนังสือ เช่น หนังสือขอบคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ
- ระบุจำนวนเงินที่บริจาค


>>สำหรับการบริจาควันที่ 23 พฤศจิกายน 61 - 31 ธันวาคม 62
👉บุคคลธรรมดา: ลดหย่อนได้ 2 เท่า ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ
👉นิติบุคคล: ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า ไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิ
>>สำหรับการบริจาควันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
👉บุคคลธรรมดา: ลดหย่อนได้ 1 เท่า ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ
👉นิติบุคคล: ลงรายจ่ายได้ 1 เท่า ไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ
Resource: กรมสรรพากร 🙏
-----
อย่าลืมติดตามข่าวสารอัพเดตสาระน่ารู้ทางด้านภาษี ได้ทุกวันที่นี่ 🤓 www.kasmethai.com 


วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายจ่ายใช้ได้คูณ 2 กับมาตรการภาษีพี่ช่วยน้อง !

สวัสดีวันจันทร์🌞 เรามาต้อนรับกับ #รายจ่ายใช้ได้ X2 สำหรับมาตรการภาษีพี่ช่วยน้อง กันค่ะ 🍹🌸

พี่ที่แสนดี🙂 ต้องมีที่อยู่ เมื่อกรมสรรพากร👩‍💼มอบสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีให้ผู้ประกอบการที่ให้ความช่วยเหลือ SMEs #ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่จ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการดำเนินการ SMEs 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไป
👉สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.62–31 ธ.ค.63
🚩รายละเอียดเพิ่มเติม เรามาดูตรงนี้ได้เลยKASME
สถาบันฝึกอบรมทางภาษี บัญชี การเงิน
ระยอง|ชลบุรี|กรุงเทพ