วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

ใครที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทางภาษี มีใครบ้าง ?

บางท่านอาจยังสงสัยกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรได้มีมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ มีใครบ้างที่เข้าข่ายจะได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว เราไปดูกันเลยค่ะวันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

เงินเฟ้อ VS ค่าครองชีพ: How inflation affects your cost of living

เงินเฟ้อกับค่าครองชีพ
By Michelle Ullman (Investopedia)
แปล & เรียบเรียงโดย สถาบันคัสเม่

คุณอาจคิดว่า ทำไมรายได้ที่คุณได้รับ หรือเงินที่คุณมีอยู่ มีมากมายเพียงใด มันก็ไม่เพียงพอกับราคาค่าสินค้าที่ “ดูเหมือน” เพิ่มขึ้น และ เพิ่มขึ้น ทุกๆปี

************ ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ ท่านสามารถ Share บทความจากเราได้ค่ะ ************


เงินเฟ้อกับค่าครองชีพ
By Michelle Ullman (Investopedia)
แปล เรียบเรียงโดย สถาบันคัสเม่

คุณอาจคิดว่า ทำไมรายได้ที่คุณได้รับ หรือเงินที่คุณมีอยู่ มีมากมายเพียงใด มันก็ไม่เพียงพอกับราคาค่าสินค้าที่ “ดูเหมือน” เพิ่มขึ้น และ เพิ่มขึ้น ทุกๆปี

คุณอาจคิดว่า ... ฉันคิดไปเอง ในความเป็นจริงนั้น เราอยากจะบอกคุณว่า “คุณคิดถูกแล้ว”

ในทุกๆปี ราคาสินค้าและบริการ จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3% ซึ่งราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นนั้น ในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า “เงินเฟ้อ” ในประเทศไทยเรามีอัตราค่าเฉลี่ยเงินเฟ้ออยู่ที่ 3% นั่นหมายถึงถ้าคุณยังคงมีรายได้ที่ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีการแสวงหารายได้เพิ่มเติม หรือไม่มีการวางแผนทางการเงิน การออม ที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับคุณได้ อย่างน้อยปีละ 3%

นั่นก็หมายถึง ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย จากเงินที่มีอยู่ กำลังลดลงไปเรื่อยๆ

ความแตกต่างระหว่างเงินเฟ้อ กับค่าครองชีพ

แน่นอนว่าหลายท่านเคยได้ยินกับคำว่า “ค่าครองชีพ” และ “เงินเฟ้อ” ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันจนแทบแยกออกจากกันไม่ได้ เงินเฟ้อนั้น คือภาพใหญ่ของค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออำนาจการซื้อของผู้บริโภคโดยตรง

อัตราเงินเฟ้อ มักถูกวัดโดย ดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ Consumer Price Index (CPI) เป็นการวัดค่าที่แสดงราคาสินค้าและบริการเป็นหมวดหมู่ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมักจะแสดงผลให้เห็นถึงเปอร์เซนต์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

สำหรับค่าครองชีพ นั้นจะชี้ให้เห็นถึงภาพที่ลึกขึ้น ตัวเลขจากค่าเฉลี่ยของค่าครองชีพจะแสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงอาหาร ที่อยู่อาศัย การเดินทาง ภาษี และ ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพ

ค่าครองชีพมักถูกใช้เพื่อเปรียบเทียบความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐาน ระดับทางสังคมในแต่ละส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ หรือ ทั่วโลก ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีรายได้ 50,000 ดอลล่าร์ต่อปีและพำนักอาศัยอยู่ใน New York คุณสามารถใช้ชีวิตใน Chapel Hill, North Carolina เฉกเช่นเดียวกันกับที่คุณอยู่อาศัยใน New York ได้โดยมีรายได้เพียงครึ่งเดียวจากที่คุณได้รับใน New York

นั่นแสดงให้เห็นถึงค่าครองชีพที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ระหว่างสองเมืองในสหรัฐอเมริกา New York และ Chapel Hill

เช่นเดียวกันกับในประเทศไทย ค่าครองชีพระหว่างผู้ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร กับต่างจังหวัด ย่อมมีความแตกต่างกัน โดยผันแปรไปตามระดับรายได้ ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อสินค้าและค่าบริการ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลกระทบกับใคร

ไม่ยากนักที่คนส่วนใหญ่จะรู้สึกได้ถึงการเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการนั้นจะส่งผลกระทบค่อนข้างมากกับผู้คนที่มีฐานะยากจนถึงคนระดับชนชั้นกลาง ค่าอาหาร ค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคที่เพิ่มสูงขึ้นส่งให้ผู้คนมีเงินออม เงินเก็บที่ลดลง และเมื่อไหร่ที่ค่าใช้จ่ายในแต่ละด้านเพิ่ม ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะลดการใช้จ่ายให้น้อยลง และพยายามที่จะหาซื้อสินค้าและบริการในราคาที่ย่อมเยาว์ เพื่อช่วยให้ตนเองสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อได้

และมันจะยิ่งส่งผลกระทบหนักมากขึ้นต่อผู้บริโภคที่มีรายได้ หรือเงินออม ที่มีเกณฑ์ได้รับรายได้หรือมีอัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยจากการออมของตนเท่าเดิมหรือลดลง สวนทางกับการเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพหรืออัตราเงินเฟ้อ

เงินเฟ้อ ส่งผลต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างไร

เราสามารถคาดเดาได้ว่า เงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของราคา บ้าน คอนโด และอสังหาริมทรัพย์ชนิดต่างๆ และนำพาไปจุดที่ “ซับซ้อน” มากยิ่งขึ้น

ในสหรัฐอเมริกา การควบคุมอัตราเงินเฟ้อจึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Open Market Committee: FOMC) เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง นั่นก็คืออัตราดอกเบี้ยที่จะเก็บจากสถาบันการเงินที่ได้เข้ามาหยิบยืมจากธนาคารกลาง

เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้นทุนด้านสินเชื่ออสังหาฯเพิ่มขึ้น ผู้ซื้อจำนวนมากมักจะดึงตัวเองออกมาจากตลาดอสังหาฯ  ส่งผลให้ยอดขาย เช่น บ้าน และ คอนโด ลดลงอย่างรวดเร็ว และเมื่อไหร่ก็ตามที่อสังหาชนิดนั้นๆได้ถูกประกาศขายในตลาดเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ผู้ขายมักมีแนวโน้มที่จะบอกราคาขายให้กับทางด้านผู้ที่สนใจซื้อ ในราคาที่ลดลง

ด้วยเหตุนี้ จึงชี้ให้เห็นได้ว่าการ “ลด” อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ สามารถช่วยได้ในการตกต่ำของตลาดอสังหาฯ ให้ฟื้นคืนกลับมาได้ อันเนื่องมาจากการลดอัตราดอกเบี้ยส่งผลโดยตรงกับต้นทุนด้านสินเชื่อที่ลดลง ดึงให้ผู้ซื้อที่ดันตัวเองออกจากตลาดกลับเข้ามาได้ หรือสร้างลูกค้ารายใหม่ให้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น

สรุป

เมื่อใดที่คุณพบว่าราคาค่าสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้นนั้น “สวนทาง” กับรายได้ เงินออม เงินลงทุน ที่คุณมีอยู่

เมื่อนั้นความยากลำบากในการจับจ่ายใช้สอยของคุณ มีแนวโน้มกำลังก่อตัวขึ้น ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการนั้น เกิดขึ้นทุกวัน ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่คุณควรเริ่มมองภาพการใช้ชีวิตของคุณในอนาคต เริ่มวางแผนทางการเงินของคุณในระยะยาว การไม่มีเงินออมนั้น ถือว่าคุณยังคงอยู่ในจุดที่ “อันตราย” สำหรับการใช้ชีวิตขั้นพื้นฐาน ในอนาคตของคุณ

พร้อมหรือยังที่จะเริ่มวางแผนทางการเงิน กับเราวันนี้ ?

สัมมนาพร้อม Work Shop ปฏิบัติการการวางแผนทางการเงิน การออม การลงทุน การทำความเข้าใจกับ Passive Income การเกษียณอย่างมีความสุข และสิ่งสำคัญนั้นคือการใช้ชีวิตและแนวคิด อันนำไปสู่ “อิสรภาพทางการเงิน”

เพิ่มความรู้และศักยภาพทางด้านการเงินของคุณ เตรียมพร้อมวางแผนการเงินเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น เปิดประตูสู่ความมั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงินไปด้วยกัน ในวันที่ 5 พ.ย.2559 พบกับ คุณมิตรทอง ชูลิตะวงศ์ ผู้เขียน “ลุยธุรกิจ” “สอนหุ้นฯ” และประสบการณ์ด้านการเงินและการลงทุนอีกมากมาย

สำรองที่นั่งวันนี้ทาง


(038) 872-046

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559

พบกับหลักสูตรใหม่จากสถาบันคัสเม่ ที่จะมาช่วยให้คุณพบกับ "สุข กับอิสรภาพทางการเงิน" ***CPD นับชั่วโมงได้***

สถาบันคัสเม่ ขอนำเสนอหลักสูตรใหม่ ทางด้านการเงินและการลงทุน เป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปี !!!
" สุข กับอิสรภาพทางการเงิน "

......

จาก โรเบิร์ต ที คิโยซากิ "พ่อรวยสอนลูก"

คุณเข้าใจในเงิน 4 ด้าน รายได้ 4 แบบ มากแค่ไหน ?
ความสำเร็จในชีวิต เกี่ยวข้องมากกับ 1.งานที่ทำ 2.แนวความคิดและการตั้งเป้าหมายของชีวิต & 3.ความฝัน

แต่ความฝัน กับความเป็นจริง มักสวนทางกันเสมอ !! แล้วคุณจะทำอย่างไร ถ้าคุณเป็นเพียงคนทำงาน มนุษย์เงินเดือนตัวเล็กๆคนหนึ่ง ที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่

มันจะเป็นไปได้ไหม ที่สักวันหนึ่ง คุณจะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองระดับร้อยล้าน พันล้าน

จะเป็นไปได้ไหม ที่คุณจะได้เดินทางท่องเที่ยว มีอิสระ ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่อยากไป ซื้ออะไรก็ได้ที่คุณอยากซื้อ มีรถ มีบ้านเป็นของตนเอง

จะเป็นไปได้ไหม ที่สักวันหนึ่ง คุณจะได้ใช้ชีวิตเฉกเช่น คนรวยคนหนึ่ง สามารถสร้างฐานะที่มั่นคง เพื่อครอบครัวและลูกที่รักของคุณ ได้อยู่กันอย่างสุขสบาย

และจะเป็นไปได้หรือไม่ที่สักวันหนึ่ง ชีวิตของคุณ จะได้พบกับ อิสรภาพทางการเงิน
คำตอบ ของคำถามทั้งหมดนี้ คือคำว่า "เป็นไปไม่ได้"
มันเป็นไปไม่ได้ ถ้าคุณไม่ไขว่คว้า ค้นหา "วิถี" ของคนรวย ..

คนรวยที่เริ่มต้นชีวิตมาเฉกเช่นแบบเราๆ นั้นเขาเริ่มมาอย่างไร และใช้วิธีใด ที่นำพาให้ชีวิตพวกเขาพบกับสุข & อิสรภาพทางการเงิน

และมันเป็นไปไม่ได้ ถ้าคุณไม่พร้อม ที่จะ "เรียนรู้สิ่งใหม่" เพื่อเปิดโอกาสให้กับตนเอง และ กับครอบครัว คนที่รักของคุณ
1 ในคำถามสำคัญ ที่จะเริ่มช่วยให้คุณ ก้าวไปสู่การสร้างฐานะที่มั่นคง และนำพาไปสู่ความร่ำรวยนั้น คือ

"คุณเข้าใจคำว่าทรัพย์สิน และ หนี้สิน" มากเพียงใด ?
มาร่วมเปิดประตูแห่งวิถีคนรวย กับกุญแจสำคัญในการสร้างชีวิตทางการเงินใหม่ ร่วมวางแผนพร้อม Work Shop ปฏิบัติจริง นำพาท่านไปสู่ "สุข กับอิสรภาพทางการเงิน" ได้ในงานสัมมนาของเราในวันที่ 5 พ.ย. 2559 โดยผู้เขียนนิตยสารชื่อดัง "ลุยธุรกิจ" อ.มิตรทอง ชูลิตะวงศ์ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง *** ที่นั่งมีจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น ***
ร่วมมุ่งสู่ความมั่งคั่ง และพบกับอิสรภาพทางการเงิน ไปกับเรา สำรองที่นั่งวันนี้
โทร & แฟกซ์ (038) 872-046
www.kasmethai.com