วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559

e-filing การเช็คระบบคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนดาวน์โหลดโปรแกรม Excel จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การเช็คระบบคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนดาวน์โหลดโปรแกรม Excel จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อการนำส่ง e-filing


หลังจากที่เช็คระบบเสร็จสิ้นแล้ว ท่านสามารถดำเนินการดาวน์โหลด Excel จากกรมพัฒฯ เพื่อนำมาใช้งานได้เลยค่ะ

เบอร์ติดต่อสอบถามปัญหา e-Filing กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สายด่วน: 1570
โทรศัพท์: 02-5474376-77, 02-5474390-91, 02-5475978
มือถือ: 098-830-4376
โทรสาร: 02-547-4372

บริษัท คัสเม่ จำกัด รับบริการงานยื่นงบการเงิน e-filing ผ่านระบบ internet
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย พร้อมให้บริการ

ติดต่องานบริการยื่นงบการเงิน e-filing โทร & แฟกซ์: 038-872-046

E-Filing Services

บริการใหม่ รับยื่นงบการเงิน บอจ.5 สบช.3 ผ่านระบบ e-filing
# สร้างฐานข้อมูลงบการเงินผ่านระบบ e-filing
# เตรียมข้อมูลและนำส่งงบการเงิน สบช.3 บอจ.5 ผ่านระบบ e-filing
# ค่าบริการ 500 - 1,000 บาท (โปรด e-mail รายละเอียดงบการเงิน & สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของท่านมายัง mykasme@gmail.com เพื่อทางเราจัดส่งใบเสนอราคาไปยังท่านค่ะ)
# ระยะเวลาดำเนินการ 5-7 วัน* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของงบการเงิน, จำนวนงบการเงิน และจำนวนของท่านผู้ใช้บริการ

สำหรับเอกสารในการจัดส่งเพื่อใช้บริการหลังจากท่านคอนเฟิร์มใบเสนอราคาจากทางสถาบันผ่านทาง e-mail หรือ โทรศัพท์ มีดังนี้ค่ะ

โปรดสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF หรือส่งเป็นภาพถ่าย(คมชัดและเต็มหน้า) ทาง e-mail ดังรายการต่อไปนี้
1.งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. หน้ารายงานผู้สอบ
3. แบบ บอจ.5
4. เลขนิติบุคคล และรหัสผ่าน เพื่อใช้ในการยื่น e-filing
5. เลขผู้ทำบัญชี และเลขผู้สอบบัญชี เพื่อใช้ในการยื่น e-filing
6. กรณีกรมพัฒฯไม่ได้สร้างฐานข้อมูลปีก่อน ให้กับกิจการของท่าน ทางเราต้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการสร้างฐานข้อมูลให้กับกิจการของท่านค่ะ

หลังจากที่ทางเราดำเนินการให้สำเร็จแล้ว ทางเราจะแจ้งท่านกลับผ่านทาง e-mail/โทรศัพท์ กรณีท่านไม่ได้พำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดระยอง โปรดชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารตามบัญชีด้านล่าง โปรดแจ้งชื่อ-ที่อยู่ เลขนิติบุคคลในการออกใบเสร็จ และการจัดส่งใบเสร็จผ่านทางไปรษณีย์ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

ชำระโดยการโอนเงิน
ชื่อบัญชี บริษัท คัสเม่ จำกัด
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาท่าประดู่ เลขที่ 235-0-04628-1

ท่านที่ชำระแล้ว โปรดส่งหลักฐานการชำระเงินมายัง mykasme@gmail.com หรือแฟกซ์ (038)872-046 สถาบันคัสเม่

*****
ทั้งนี้ก่อนรับบริการ ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบ e-filing กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนนะคะ http://efiling.dbd.go.th/corpmembersignon/faces/registration.jsp


เงื่อนไขของทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการนำส่งงบการเงินและแบบ บอจ.5 ผ่านทางระบบ e-filing
1.งบการเงินต้องนำส่งผ่านทางระบบ e-filing ภายใน 30 วันหลังจากวันประชุม
2.แบบ บอจ.5 กรณีนำส่งผ่านทางระบบ e-filing สามารถนำส่งภายใน 30 วันหลังจากวันประชุมได้เช่นกัน*

*เงื่อนไขพิเศษนี้ เฉพาะสำหรับการยื่นแบบ บอจ.5 พร้อมงบการเงินเท่านั้น (การยื่นแบบ บอจ.5 โดยปกติ ต้องนำส่งภายใน 14 วันหลังวันประชุม)