วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

จองที่นั่งง่ายๆ แบบ easy นับ 1-2-3 !
สำรองที่นั่งผ่านระบบ online ได้แล้ววันนี้ วิธีที่ง่าย แบบ easy 1-2-3

ท่านสามารถสำรองผ่านระบบออนไลน์ผ่านลิ้งค์ดังต่อไปนี้ได้เลยค่ะ
หลักสูตร: รู้ภาษี มีเงินคืน >> http://wix.123contactform.com/form-1983798/

หลักสูตร: งบกระแสเงินสดแบบ EASY
http://www.123contactform.com/form-2039375/

รู้ภาษีมีเงินคืน + Workshop ภ.ง.ด.51 (Money Back on Taxation)
วัน & เวลา: 04/08/59 (9.00 - 16.30)
สถานที่: โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง (ห้องสร้อยทอง)
พบกับ อ.ดำริ ดวงนภา (Tax Auditor & Tax Guru ประสบการณ์ด้านภาษีมากกว่า 30 ปี) ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการเสียภาษีอย่างไรให้ได้เงินคืน จ่ายภาษีอย่างไรให้ประหยัดและถูกกฏหมาย พร้อม WORKSHOP ลงมือทำจริงบนแบบ ภ.ง.ด.51
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกท่านที่ต้องการเรียนรู้วิธีการเสียภาษีที่ช่วยประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ เหมาะสำหรับนักบัญชีเก็บชั่วโมง CPD และนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมองค์ความรู้ด้านภาษี
สำรองที่นั่งผ่านทาง: http://wix.123contactform.com/form-1983798/
รายละเอียดค่าใช้จ่าย & โปรโมชั่น: http://media.wix.com/ugd/18aa73_1f5ea826f41448aab8d35acd61eb8e3d.pdf
+++++++++++++++++++
งบกระแสเงินสดแบบ EASY + Workshop (Cash Flow Statement Made Easy)
วัน & เวลา: 05/08/59 (9.00 - 17.00)
สถานที่: โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง (ห้องสร้อยทอง)
พบกับ ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข (CPA) ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงหลักและการจัดทำงบกระแสเงินสดแบบ EASY พร้อมลงมือทำจริงบน WORKING PAPER
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับนักบัญชี และทุกท่านที่ต้องการเรียนรู้วิธีการจัดทำงบกระแสเงินสดที่กำลังมีผลบังคับใช้ให้ทุกกิจการต้องจัดทำในเร็วๆนี้ พร้อมลงมือปฏิบัติจริง โดยพบกับ ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี ดร.สมชาย จะมาช่วยให้ทุกท่านเข้าใจถึงคอนเซ็ปต์ของงบกระแสเงินสดของกิจการ ประโยชน์ที่กิจการจะได้รับ พร้อมทั้งหลักและวิธีการจัดทำแบบง่ายๆ easy
หลักสูตรนี้เหมาะกับนักบัญชี ผู้ต้องการเก็บชั่วโมงความรู้ CPD นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มองค์ความรู้ด้านบัญชี
สำรองที่นั่งผ่านทาง: http://www.123contactform.com/form-2039375/
รายละเอียดค่าใช้จ่าย &โปรโมชั่น: http://media.wix.com/ugd/18aa73_1f5ea826f41448aab8d35acd61eb8e3d.pdf

VISIT US: WWW.KASMETHAI.COM

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อ่านบทความและดาวน์โหลดฟรี TFRS for SMEs โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

นักบัญชี และ ผู้สอบบัญชี ห้ามพลาดกับการอัพเดตความรู้การยกเลิกบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดเล็ก หรือ NPAEs ซึ่งจะถูกยกเลิกบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไร ? มีข้อบังคับใดที่นักบัญชีต้องจัดทำเพิ่มขึ้น หรือไม่?

ดาวน์โหลดบทความฟรี จัดทำโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ที่นี่
http://www.fap.or.th/images/column_1465890555/TFRSforSMEs.pdfสถาบันฝึกอบรมภาษีบัญชีการเงินและการลงทุน จังหวัดระยอง"หน้าต่างแห่งความรู้ ประตูสู่ความสำเร็จ"

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประโยชน์สำคัญที่กิจการได้รับจาก "งบกระแสเงินสด"

ประโยชน์สำคัญที่กิจการได้รับจาก "งบกระแสเงินสด"
อ้างอิงจาก How to gain crucial insights from your cash flow statements (Sageworks & Inc.com)

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เราบริการยื่น e-filing ในราคาเริ่มต้น 500 - 1,000 บาท (+VAT 7%)

เรียน ลูกค้าสำหรับบริการยื่น e-filing ทุกท่าน 

ขอขอบพระคุณในความไว้วางใจที่ท่านใช้บริการจากเรา สำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่างดังนี้

E-Filing Services

บริการใหม่ รับยื่นงบการเงิน บอจ.5 สบช.3 ผ่านระบบ e-filing
# สร้างฐานข้อมูลงบการเงินผ่านระบบ e-filing
# เตรียมข้อมูลและนำส่งงบการเงิน สบช.3 บอจ.5 ผ่านระบบ e-filing
# ค่าบริการ 500 - 1,000 บาท (โปรด e-mail รายละเอียดงบการเงิน & สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของท่านมายัง mykasme@gmail.com เพื่อทางเราจัดส่งใบเสนอราคาไปยังท่านค่ะ)

# ระยะเวลาดำเนินการ 5-7 วัน* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของงบการเงิน, จำนวนงบการเงิน และจำนวนของท่านผู้ใช้บริการ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
สถาบันคัสเม่
Tel. & Fax (038)872-046

*****
สำหรับเอกสารในการจัดส่งเพื่อใช้บริการหลังจากท่านคอนเฟิร์มใบเสนอราคาจากทางสถาบัน มีดังนี้ค่ะ

โปรดสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF หรือส่งเป็นภาพถ่าย ดังรายการต่อไปนี้
1.งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. หน้ารายงานผู้สอบ
3. แบบ บอจ.5
4. เลขนิติบุคคล และรหัสผ่าน เพื่อใช้ในการยื่น e-filing
5. เลขผู้ทำบัญชี และเลขผู้สอบบัญชี เพื่อใช้ในการยื่น e-filing
6. กรณีกรมพัฒฯไม่ได้สร้างฐานข้อมูลปีก่อน ให้กับกิจการของท่าน ทางเราต้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการสร้างฐานข้อมูลให้กับกิจการของท่านค่ะ

หลังจากที่ทางเราดำเนินการให้สำเร็จแล้ว ทางเราจะแจ้งท่านกลับผ่านทาง e-mail/โทรศัพท์ กรณีท่านไม่ได้พำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดระยอง โปรดชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารตามบัญชีด้านล่าง โปรดแจ้งชื่อ-ที่อยู่ เลขนิติบุคคลในการออกใบเสร็จ และการจัดส่งใบเสร็จผ่านทางไปรษณีย์ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

ชำระโดยการโอนเงิน
ชื่อบัญชี บริษัท คัสเม่ จำกัด
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาท่าประดู่ เลขที่ 235-0-04628-1

ท่านที่ชำระแล้ว โปรดส่งหลักฐานการชำระเงินมายัง mykasme@gmail.com หรือแฟกซ์ (038)872-046 สถาบันคัสเม่

http://www.kasmethai.com/services

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การเซ็ตค่า Excel เพื่อให้มีแท็บ Add In ใน Excel ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สวัสดีชาวสถาบันคัสเม่ค่ะ
วันนี้สถาบันคัสเม่ ขอนำเสนอวิธีแก้ไข กรณีที่ผู้ใช้โปรแกรม excel กรมพัฒฯ เพื่อยื่น e-filing ในหน้า Excel ของท่านไม่แสดงแท็บ Add In ซึ่งจะเป็นแท็บหลักเพื่อใช้ในการเตรียมข้อมูลงบการเงิน และเป็นแท็บที่จะทำให้ท่านเห็นกล่องเครื่องมือ ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆที่สำคัญ เช่น tool ที่ใช้ในการแปลงไฟล์เป็น XBRL หรือเครื่องมือเพื่อดึงข้อมูลจากปีก่อนใส่ลงในงบปี 57 เป็นต้น
โดยที่ถ้า excel ของท่านไม่มีแท็บ Add In ขึ้น ก็จะทำให้ไม่สามารถใช้โปรแกรม Excel จากกรมพัฒฯในการเตรียมงบการเงินได้ ด้วยเหตุนี้ สถาบันคัสเม่ขอเสนอวิธีแก้ไขเบื้องต้นที่อาจช่วยท่านได้ ไม่มากก็น้อยค่ะ
สิ่งแรกที่ต้องทำคือเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมา (โปรแกรม Excel ธรรมดา) หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนด้านล่างได้เลยค่ะ

เมื่อทำตามขั้นตอนนี้ทั้งหมดแล้ว ให้เราปิดหน้า Excel ได้เลยค่ะ แล้วเปิดที่ Excel ของกรมพัฒฯอีกครั้ง ท่านจะสังเกตุเห็นว่าจะมีภาษาให้เราเลือก ให้เราเลือกภาษาไทยนะคะ หลังจากนั้นจะสังเกตุเห็นแท็บ Add In ว่าขึ้นมาแล้วค่ะ
อย่างไรก็ตาม นี่คือขั้นตอนการแก้ไขเบื้องต้นที่ทางสถาบันสามารถแสดงให้ท่านเห็นได้ กรณีถ้ามีความขัดข้องในการใช้งานเชิงเทคนิคที่ซับซ้อนมาก ทางเราขออนุญาติเก็บคำถามกรณีท่านมีข้อสงสัยใดๆก่อนนะคะ และถ้ามีข้อมูลใดๆเพิ่มเติม ทางสถาบันจะแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยต่อเนื่องทันทีค่ะ
สำหรับขั้นตอนการยื่น e-filing สามารถศึกษาตามได้ที่นี่เลยค่ะ http://kasmethai.blogspot.com/2016/06/e-filing-excel.html

สถาบันคัสเม่

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

2 หลักสูตรใหม่สำหรับเดือนสิงหาคม จัดโดยสถาบันคัสเม่ รู้ภาษีมีเงินคืน และ งบกระแสเงินสดแบบ EASY

ชาวสถาบันคัสเม่ เตรียมพบกับ 2 หลักสูตรใหม่จาก 2 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีและบัญชีชื่อดัง ที่จะมามอบความรู้ด้านภาษี บัญชี แบบจัดเต็ม


4 สิงหาคม 2559 หลักสูตร: รู้ภาษี มีเงินคืน + Work Shop ภ.ง.ด.51 (Money Back on Taxation with PND 51)

(เริ่มเปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่วันที่ 01/07/59)

สถานที่: โรงแรม โกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

พบกับ อ.ดำริ ดวงนภา (Tax Auditor & Tax Guru ประสบการณ์ด้านภาษีมากกว่า 30 ปี และผู้เขียน "การวางแผนและบริหาร VAT อย่างรู้ทัน (Secrets & Strategies)" จัดพิมพ์โดยมาร์เก็ตติ้งกูรู 
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการเสียภาษีอย่างไรให้ได้เงินคืน จ่ายภาษีอย่างไรให้ประหยัดและถูกกฏหมาย พร้อม WORK SHOP ลงมือทำจริงบนแบบ ภ.ง.ด.51 
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ ทุกท่านที่ต้องการเรียนรู้วิธีการเสียภาษีที่ช่วยประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ เหมาะสำหรับนักบัญชีเก็บชั่วโมงความรู้ CPD และเหมาะกับนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมองค์ความรู้ด้านภาษี
ค่าอบรม 3,000 บาท (+VAT) รวมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง
**อบรมหักค่าใช้จ่ายได้ 200%**
**PROMOTION Early Bird รับส่วนลดสูงสุดถึง 25%**
สำรองที่นั่งและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.kasmethai.com


5 สิงหาคม 2559 หลักสูตร: งบกระแสเงินสดแบบ EASY + WORK SHOP (Cash Flow Statement Made Easy)
(เริ่มเปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่วันที่ 01/07/59)

สถานที่: โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

พบกับ ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข (CPA) ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงหลักและการจัดทำงบกระแสเงินสดแบบ EASY พร้อมลงมือทำจริงบน WORKING PAPER
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ นักบัญชี และเหมาะกับทุกท่านที่ต้องการเรียนรู้วิธีการจัดทำงบกระแสเงินสดที่กำลังมีผลบังคับใช้ให้ทุกกิจการต้องจัดทำในเร็วๆนี้ พร้อมลงมือปฏิบัติจริง โดยพบกับ ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี  ดร.สมชาย จะมาช่วยให้ทุกท่านเข้าใจถึงคอนเซ็ปต์ของงบกระแสเงินสดของกิจการ ประโยชน์ที่กิจการที่จะได้รับ พร้อมทั้งหลักและวิธีการจัดทำแบบง่ายๆ easy
หลักสูตรนี้ยังเหมาะกับนักบัญชี ผู้ต้องการเก็บชั่วโมงความรู้ CPD นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มองค์ความรู้ด้านบัญชี
ค่าอบรม 3,000 บาท (+VAT) รวมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง
**อบรมหักค่าใช้จ่ายได้ 200%**
**PROMOTION Early Bird รับส่วนลดสูงสุดถึง 25%**
สำรองที่นั่งและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.kasmethai.com

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

คู่มือการยื่น e-filing ด้วยไฟล์ Excel กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สวัสดีชาวสถาบันคัสเม่ค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการยื่นงบการเงินประจำปี ผ่านทาง e-filing ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา หลายท่านได้ติดต่อเข้ามายังสถาบันสอบถามถึงวิธีการใช้งาน และงานด้านบริการที่ทางเราได้เปิดให้บริการเสริม ทำให้ทางเราพบว่ายังมีอีกหลายท่านที่ยังต้องการข้อมูล วิธีขั้นตอนการยื่น e-filing อีกจำนวนมาก

ในวันนี้ ทางสถาบัน ขอแสดงวิธีการยื่น e-filing แบบไม่เสียค่าบริการใดๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางในการช่วยท่านที่กำลังดำเนินการยื่น e-filing ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 มิ.ย.ที่จะถึงนี้ โดยทางเราได้จัดทำ VDO วิธีการดาวน์โหลดไฟล์ Excel จากกรมพัฒฯเพื่อนำมาใช้งานในเครื่องของท่าน ผ่านทางลิ้งค์ด้านล่างค่ะ

และวิธีการกรอกรายละเอียดข้อมูล การแปลงไฟล์ XBRL การยื่นงบ และการตรวจสอบ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ สถาบันจะแสดงรายละเอียดให้ทุกท่านได้ศึกษาผ่านทางข้อมูลด้านล่างเช่นกันค่ะ

สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อนำมาใช้งาน ทางสถาบันแนะนำให้ท่านอ่านบทความนี้เพื่อเตรียมคอมพิวเตอร์ของท่านให้พร้อมก่อนการดาวน์โหลดโปรแกรม ทั้งนี้ ท่านจำเป็นต้องมีรหัส username, password ในการใช้ยื่น e-filing ก่อนที่จะดำเนินการดาวน์โหลดโปรแกรม

หลังจากที่ท่านได้เตรียมคอมพิวเตอร์ของท่านตรงตามกับที่ทางกรมพัฒฯกำหนดไว้แล้ว สามารถดูขั้นตอนการ download โปรแกรมผ่านทางลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่ะ


วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม Excel จากกรมพัฒฯ เพื่อนำมาใช้งานเพื่อการยื่น e-filing Part 1

วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม Excel จากกรมพัฒฯ เพื่อนำมาใช้งานเพื่อการยื่น e-filing Part 2


และหลังจากที่ท่านดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้ว เราก็จะเริ่มการใช้งาน Excel จากทางกรมพัฒฯ และยื่น e-filing โดยรายละเอียดทั้งหมดสถาบันได้แสดงตามด้านล่างค่ะ


ตัวอย่างการจัดเตรียมไฟล์งบการเงินบน Excel สำหรับนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด, ประเภทธุรกิจ ทั่วไป, รูปแบบงบการเงิน: รูปแบบทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เลือกใช้ในการจัดทำงบการเงิน: TFRS สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)

รหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy): NPAE_COM-OTH
** ท่านสามารถศึกษารหัสรายการทางบัญชีกิจการของท่านได้ทาง 
งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับ"ตัวเลขปรับปรุงตามพรก." ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นจะต้องถูกนำมาใส่เมื่อกิจการมีการปรับปรุงข้อผิดพลาดในงบการเงิน โดย 1.สำหรับกิจการที่เข้าโครงการตามพรก.บัญชีชุดเดียว หรือ 2.กรณีที่กิจการมีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีเท่านั้น 
กิจการใดไม่มีตัวเลขปรับปรุงดังกล่าวนี้ ไม่ต้องกรอกค่ะ

เมื่อเราใส่รายละเอียดครบทุกงบแล้ว ให้ดำเนินการ save as โดย save เป็นไฟล์นามสกุล .XLSX


หลังจาก SAVE ให้ดำเนินการแปลงข้อมูลเป็น XBRL ได้เลยค่ะ