วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

KASME CHANNEL ฟังข่าวภาษีทุกวันที่นี่ www.kasmethai.com หรือ FB:KASMECO


KASME CHANNEL ฟังทุกวันผ่านทาง facebook/kasmeco 
หรือทาง www.kasmethai.com KASME CHANNEL


KASME CHANNEL
สถาบันคัสเม่ "หน้าต่างแห่งความรู้ ประตูสู่ความสำเร็จ"
The Institute of Effective Training for SMEsวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นักลงทุนรู้ยัง! ลงทุนในหุ้น STARTUP ลดหย่อนภาษีได้ 1 แสน

นักลงทุนรู้ยัง! ลงทุนในหุ้น STARTUP ลดหย่อนภาษีได้ 1 แสน อยากรู้ ไปดูเงื่อนไขกันเลยจ้า

#เงื่อนไข
1.ลงทุนในหุ้นเพื่อจัดตั้งหรือเพิ่มทุนใน Startup ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2562
2.ถือหุ้นที่ลงทุนนั้นไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อเนื่องกันนับแต่วันที่ลงทุน
3.ลงุนในหุ้น Startup ที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีคุณสมบัติดังนี้
>>จดทะเบียนจัดตั้ง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2562
>>มีทุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าไม่เกิน 30 ล้านบาท
>>ประกอบอุตสาหกรรม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับรองจาก สวทช.
>>มีรายได้จากอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือรายได้เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของรายได้ทั้งหมด
**ศึกษาเพิ่มเติม ตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 337 (พ.ศ.2561)
แหล่งที่มา: กรมสรรพากร

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เตรียมลับคมทักษะทางบัญชีและภาษี พร้อมรับส่วนลดทันที 25% ***ภายใน 30 มิ.ย.นี้เท่านั้น***

เริ่มเปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้กับ 2 หลักสูตรใหม่จากสถาบันคัสเม่!!
***********#DATE 20 กรกฎาคม 2561
"ถอดรหัสกฎหมาย และ การใช้ Spreadsheet เพื่อการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล”
#วิทยากร อ.ดำริ ดวงนภา (ผู้สอบบัญชีภาษีอากร, +30 ปี ผู้เชี่ยวชาญ & ที่ปรึกษาทางด้านภาษีระดับสูง)
CPD|CPA นับชั่วโมงอื่น 6.00 ชม.
รหัสหลักสูตร: 6107-06-153-001-01

>> แนวทางการประมาณการภาษีเงินได้ ภงด.51
>> Spreadsheet เพื่อใช้ในการคำนวณภาษี
>> เจาะลึกการประมาณการขั้นสูงกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
>> ถอดรหัสกฏหมายทางภาษีที่น่าสนใจ
>> กรณีศึกษาเพื่อปรับใช้กับธุรกิจของท่าน

สำรองที่นั่ง click >> http://www.123formbuilder.com/form-2914190/RESERVE-THE-SEAT-200718

***********


#DATE 21 กรกฎาคม 2561
“การแก้ไขปัญหาสำคัญทางการบัญชีและจุดตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต”
#วิทยากร ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข (CPA, กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีฯ, คณบดีคณะบัญชีมหาวิทยาลัยธนบุรี)
CPD|CPA นับชั่วโมงบัญชี 6.30 ชม.
รหัสหลักสูตร: 6107-06-153-002-01

>> แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
>> การจัดการการทุจริตในองค์กรอย่างได้ผล
>> สัญญาณเตือนภัยจากการตกแต่งงบการเงิน
>> การบัญชีนิติเวช หรือการบัญชีสืบสวน
>> กรณีศึกษาเพื่อปรับใช้กับธุรกิจของท่าน

สำรองที่นั่ง click >> http://www.123formbuilder.com/form-1983798/RESERVE-THE-SEAT-210718

+++++
ราคาปกติ 3,000 บาท (+VAT)/ที่นั่ง/หลักสูตร #โปรโมชั่นพิเศษ  สำรองที่นั่ง & ชำระเงินภายใน 30 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที 25%!! ***เหลือเพียง 2,250 บาท (+vat)*** ราคานี้รวมเอกสาร,อาหารกลางวัน &ค๊อฟฟี่เบรคแล้ว

!!!อบรมกับสถาบันคัสเม่ ค่าใช้จ่ายหักได้ 200%!!!

***แล้วพบกับพวกเราอีกครั้ง ในวันที่ 20-21 กรกฎาคมนี้ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยองค่ะ***

สถาบันคัสเม่
"หน้าต่างแห่งความรู้ ประตูสู่ความสำเร็จ
www.kasmethai.com